Nyker rundkirke på Vestbornholm, har ud for kvindeindgangen en trædesten af sandsten, På stenen er der placeret 30 skåltegn indhugget engang i oldtiden, formodentlig i stenalderen-bronzealderen. Det antages, at kirken ligger på en ældre hedensk kultplads, hvor stenen med skåltegnene har fungeret som en frugtbarhedssten, som kvinderne gik ind over når de ankom til kultpladsen. Denne formodede rituelle handling blev videreført ved stenens placering foran kvindedøren, man stolede ikke helt på den nye tros indflydelse over menneskenes og markernes frugtbarhed og derfor sikrede man sig frugtbarhed til mennesker og samfund ved at placere stenen foran døren og medved videreføre brugen af de gamle symboler i kirkelige ritualer.Herover ses fra oven trædestenen ud for kvindedøren, døråbningen ses øverst på fotoet. om stenen altid har ligget på pladsen og at kirken er bygget så stenen kom til at ligge ud for kvindedøren, er uvist. Stenen kan være tilført stedet fra en anden plads, men ingen undersøgelser er udført des angående.

Inde i kirkens kor på nordvæggen, findes to hjulkors indristet på to stene, stenene er indsat i væggen da kirken blev bygget, formodentlig fordi det var nogle hellige symboler fra oldtiden (bronzealderen), som man i folkets overtro, ikke kunne komme uden om at medtage i den nye kristne symbolverden. Derfor er de anbragt så tæt på alteret som den kristne præstestand tillod. Menighed og præst var tilfredse med ordningen, menigheden fik sine gamle symboler med og præsten, der med god vilje kunne opfattede hjulkorset som et kristent symbol, så at befolkningen nu samledes i kirken i stedet for på de gamle hedenske offerlunde. Herover ses et foto fra omkring 1930-erne af nordvægen med de to hjulkors. I nutiden er hjulkorsene meget vanskelige at se fordi mange års kalkning af kirkens indervæge næsten helt har dækket helleristningerne.