Offerstene, er sten og klipper der har karakter af, at være anvendt som hellige stene der bærer præg af, at der har foregået offerhandlinger på stedet.