Ringstenen i Stavsdal ved Årsballe, findes i et mindre skovområde en mærkelig flad sten med 11 skåltegn indhugget engang i oldtiden. Ud over skåltegnene er der indhugget adskillige underlige tegn og bogstaver som kan være en form for signatur, ejerlavsmærker eller kultiske symboler alle placeret indenfor en dyb cirkelformet fure ca. 150 cm i diameter. Hele scenariet leder tanken hen på at stenen kan være en offersten fra oldtiden, som nogen senere har fundet den anvendelig til kultiske handlinger og ceremonier.

Nogle tal kan læses som henholdsvis 1767 og 1839, af bogstaver kan læses MK, HLH, AN og IIS, resten er formodentlig en slags monogrammer.

Stenen er opklodset på stene og har præg af et lavt bord, hvor det ene hjørne er sunket.

Alder og formål med ringen og de mærkelige symboler er ukendt, ingen overleveringer er at finde i arkiverne. Skåltegnene er fra oldtiden stenalder, bronzealder eller jernalder, 4000 f.Kr. til 800 e.Kr.

Få meter vest for Ringstenen, er en mindre sten med få skåltegn indhugget engang i bronzealderen.

Ringstenen ligger i en privat skov. Der er ikke offentlig adgang.