På Fladehalle i Almindingen på Midtbornholm findes Tingbordet (se kortene nederst på siden). Bordet er en stor flad sten placeret på 4 stene, der hæver stenfladen fra jordoverfladen, hvorved den får karakter af et bord eller et alter.

Navnet Tingbordet antyder at stedet Fladehalle er et gammelt tingsted, formodentlig allerede i funktion i bondestenalderen for 6000 år eller bronzealderen for 3000 år siden, og hvis dette er tilfældet, har stedet været tingsted for de samlede bygder på Bornholm i oldtiden.

Herover ses Tingbordet kridtopmalet, fotoet er taget fra oven. Øverst til venstre ses 7 skåltegn, til højre 7 mindre og 2 store skåltegn, og lidt til venstre for midten ses 5 skåltegn på række. Nederst til venstre ses 2 skåltegn samt en flad udhugning (et halvt skåltegn) i kanten af nederste venstre hjørne. 2 parallelle linjer med en forbindelseslinje ses også nederst i venstre hjørnes kant, som formodentlig er et lille ufærdigt skib. Skåltegnene antages at stamme fra bondestenalderen eller bronzealderen, medens det formodede skib, er fra bronzealderen. Initialerne, som der er 6 af, er fra nyere tid, årene 1888 og 1900 angiver tiden hvor disse indhugninger har fundet sted. Tingbordet ses her mod øst. To sten som ses under stenpladen, er to af fire støtte stene der får stenpladen til give indtrykket af et offer-/alterbord. Udover at fungere som et tingbord, her set mod syd, har det  formodentlig også fungeret som et offerbord i oldtiden. Stenpladen skråner mod vest, hvorved pigmatit-gangen hælder mod højre og muliggør at den kan fungere som afløbsrende for offerdyrenes blod (se herover). Anlægget giver indtryk af et kultsted fra oldtiden, hvor bordet har fungeret som et offeralter.

Herover ses Tingbordet mod nord. Pigmatit-gangen ses fjernest på stenen faldende mod vest, som en afløbsrende.

Tingbordet står på Fladehalle i den østlige del af Almindingen, her markeret med et rødt kryds. Kort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992).

Kør til skovfogedboligen hvor der er mulighed for parkering i vejsiden ved indgangen til bisonskoven. Gå ind i bisonskoven og følg hegnets inderside ca. 1 kilometer i sydøstlig retning, drej mod syd til Tingbordet, der findes 100 meter fra hegnet.

Kort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992).