Vikingetiden var en tid hvor de nordiske landes befolkningstal steg voldsomt, mangel på jord gjorde, at især den yngre del af befolkningen søgte jord i andre lande. Hvis de pågældende landes befolkning hindre dem i at slå sig ned, ofte med våbenmagt, greb nordboerne, for ikke at komme tomhændet hjem, i stedet til plyndring og sørøverri. Andre fandt handel mere rentabelt og med tiden blev vikingerne dygtige handelsfolk, hjulpet godt af deres gode sværd og økser. Deres hurtige havgående skibe var især grunden deres voldsomme ekspansion lykkedes, der skibe kunne flytte flere hundrede mand, med fuld udrustning, hurtigt til andre kyster.

Bornholmerne deltog flittigt i disse togter, og navnene på nogle af disse personer er kendt via middelalder-forfattere og fra runesten. Disse personer vil blive omtalt i underliggende sider.