Her vises et kort med kendte lokaliteter med stenalder, bronzealder og jernalder påvist som værende bopladser. Bronzealder mangler en del bopladsers placering, det arbejdes der på. Nye pladser opdages hvert år og de vil blive påført løbende.

.

Bopladser Bornholms oldtid

Bopladser i Bornholms oldtid.

Opdelingen i perioder og emner som f.eks. Maglemose-kulturen, tragtbæger-kulturen, storstensgrave, gravhøje, jættestuer, Sarup anlæg/stenalderens samlingspladser, helleristninger, jernalderens 10 kolde år, Sorte Muld m.v. vil blive vist under menupunkterne henholdsvis stenalder, bronzealder og jernalder. Nogen af disse emner er pt. ufuldstendige og  under udarbejdelse og vil snarest blive vist.

 

M.F.Jensen