Bronzealderens glidebaner på Bornholm, også kaldet skridebaner.

lokaliteter med glidebanerGlidebanerne er et mysterium, vi ved ikke engang hvor gamle de er, men fordi der ofte er skåltegn på klipperne hvor glidebanerne findes, er de muligvis fra bronzealderen. Et par af banerne har været i brug i nyere tid, hvor pigerne kurede ned ad klippen siddende på en flad sten, disse flade stene finder man nogle steder stadig neden for banen, hvor de er efterladt. Nogle ældre personer fra Aaker egnen, berettede omkring år 1990-erne, at da de var børn, var det kun pigerne der brugte glidebanerne, medens drengene så på. At det var pigerne der i nyere tid kurede ned ad banen, kan være et levn fra oldtiden, hvor det var et frugtbarhedsrituel for kvinder, og i bronzealderen var det formodentlig et frugtbarheds-retal udført af kvinderne.

Skåltegnet er et frugtbarhedstegn der ofte knyttes til kvinderne. På et helleristningsfeltet, Fossum i Bohus Län i Sverige, findes et motiv af en kvinde med hestehal og med et skåltegn anbragt mellem benene, som derved viser at det er en frugtbar kvinde som vises på klippefladen. Mændene blev altid fremvist deres frugtbarhed på helleristningerne, ved at fremstå med et erigeret lem, I bronzealderens religiøse/kultiske kultur fremstår skåltegnet som et frugtbarheds tegn for kvinder, medens en fallos fremstod som et frugtbarhedstegn for mænd.

 

Glidebanen på Klint i Aaker

Glidebanen på Klinten syd for Aakirkeby som ses her, er den mest kendte og som stadig benyttes af børn og under tiden også af voksne.

På den store vandreblok ved glidebanen er der placeret få forvitrede skåltegn og et delvis ødelagt ringtegn, som kan være vanskelige at se, men når solen står i sydøst om sommeren, dannes der skygger i fordybninger som afslører deres oprindelige udseende.

Vandreblokken ligger tæt op ad den skrå klippeflade med glidebanen. På blokkens vestlige side ses skåltegnene og det delvis ødelagte ringtegn, som  ses herunder på et nærbillede.

Ca. 75 meter nord for glidebanen, ligger en anden vandreblok omkranset af flere mindre stene. Vandreblokken kaldes Kyllingehønen og på nordsiden er der også nogle få forvitrede skåltegn.Kyllingehønen ses her fra vest.

Nordsiden med 7 skåltegn ses her på den nederste spids af Kyllingehønen

Skåltegnene ses som nogle flade fordybninger der fremtræder glattere en den øvrige omkring liggende klippeflade.

Glidebanen ved Kæmpebro i Aaker

Kæmpebro glidebanen har været benyttet i nyere tid, ved det første besøg omkring 1995. lå der nogle sandstensfliser under et tyndt lag muld ved klippens fod, fliserne var slidt på den en side, forårsaget af, at fliserne var blevet brugt som sæde under rutsjeturen ned ad glidebanen.

Tæt på glidebanen, er en række skåltegn er placeret på række i en aflang udhugning, vist herunder.

Skåltegnene er meget forvitrede, som skyldes 3000 års påvirkning af regn, sne og is.

Herover ses glidebanen overhældt mad vand som tydeligvis angiver banens forløb. læg mærke at glidebanen strejfer den nederste del af rækken med skåltegn.

Glidebanen på Hammeren i Allinge

Glidebanen på hammeren er lang og stejl som ses i forhold til den siddende personen øvers for glidebanen.

 

 

M.F.Jensen