Hammersholm h25, bornholmsoldtid.dk

Hammersholm h25 ligger i en ager med udsigt til Langebjerg, beliggende sydvest for Sandvig.

.

Hammersholm h25. bornholmsoldtid.dk

Mod nordøst kan havet ses fra helleristningen.

.

Hammersholm h25. fuldbillede. bornholmsoldtid.dk

Hammersholm h25 set fra oven. Helleristningerne består af 2 skibe og 3 skåltegn. Et hjulkors under det øverste skib, er ikke medtaget her på billedet, hjulkorset er slemt medtaget af frost og forvitring. Tolket og opmalet med kridt af Gerhard Milstreau og Flemming Kaul Nationalmuseet. 

.

Hammersholm h25, nærbillede. bornholmsoldtid.dk

Herover ses det ene skib, hvor en svag ring ses ved kølen til højre, som er et forvitret hjulkors.

Hammersholm h25, frotage. bornholmsoldtid.dk

Ved kalkering af skibet, ses hjulkorset tydeligere .

h25, tegning af skib og hjulkors. bornholmsoldtid.dk

Her ses en tegning af skibet med hjulkorset angivet på sin plads.

Hjulkorset er ikke fremstillet samtidig med skibet, hvilket der er yngst er uvist. skibets køl er overhugget, som det ses på kalkeringen ovenfor, hvilket gør hjulkorset yngst. På foto anes kølforlængelsen imidlertid, hvilket indikerer at skibet er yngst. Senere har frost og forvitring ødelagt hjulkorset og vanskeliggjort forskning. Jeg antager at hjulkorset efterfølgende er monteret på skibet , for at gøre det til et solskib (en kultisk ændring af skibet).

.

2 bornholmsoldtid.dk

Herover ses til venstre en tegning af Hammersholm h25.

 I midten ses et skib fra Högsbyn på den svenske østkyst.

Til højre ses et skib fra Aspeberget fra Bohus leen på den svenske vestkyst.

Alle tre skibe har lodrette krogformede stævne. På feltet Madsebakke 6 i Allinge, findes et lignende skib med tilsvarende krogformede stævne (se siden foto herunder).

.

IMG_7107 M.F.Jensen bornholmsoldtid

Skibet herover fra Madsebakke 6. har lignende krogformede stævne, og de vender indad som dem fra hammersholm h25. Skibene fra Sverige har ofte udadvendte krogformede stævne.

M.F.Jensen.