Hammersholm h34, bornholmsoldtid.dk IMG_8977

Hammersholm h34 findes lidt afsides på den nordøstlige skråning af Hammersholm højdedraget. Fra stedet er der en smuk udsigt over Østersøen, hvorfra solenopgang kan ses fra april til september. Helleristningsskibe, 7 ialt, er placeret så de sejler omkring et stort centreret skåltegn, med et skib bestående af en enkel fure tæt ved. Efter fotoet herover blev taget, blev et hjulkors fundet som derfor ikke er med på fotoet.

.

Hammersholm h34, bornholmsoldtid.dk IMG_8980

Et af skibene har meget høje stævne forbundet af fure med et skåltegn, det skal formodentligt tolkes som en baldakin eller et stativ, der bærer et soltegn.

.

Hammersholm h34, bornholmsoldtid.dk IMG_8978

Et langt skib har stævne med såkaldte spiralvolutter, tilsvarende ses også på et skib fra Blåholthuse 1 ristningen.

Hammersholm h34 har mange ligheder med Blåholthuse 1 ristningen, der findes ca. 2 km sydligere (se siden Blåholthuse 1 her på hjemmesiden). Placeringen af helleristningsskibene, i en cirkel om et centralt punkt, ses også på Blåholthuse 1 ristningen.

.