Alterstenen også kaldet Albastenen, er en markant stor firkantet vandreblok, 3,75 m lang, 2,40 m bred og 1,10 m høj, beligger i sydvestlige del af paradisbakkerne. Der kan parkeres ved Gamleborg, som er en Jernalder tilflugtsborgen, gå ad den på kortet røde linje til Alterstenen.

Stenen ses her fra vest. Nord og syd gavlen er muligvis tildannet ved at et stykke er hugget af som kan ses på det største skåltegn, der ligger op til kanten af den sydlige gavl og kun er en halv skåltegn,

På stenes overflade som ses her, er der 67 skåltegn og en 80 cm lang indhugget linje med 5 vedhæftede skåltegn. Skåltegnenes brede er mellem 2-12 cm og dybden er mellem 0,3-3 cm, yderst til højre ses i kanten et halvt skåltegn, her et stykke af stenen kløvet fra, og på det frakløvede sydlige nu forsvundne stykke, må den anden halvdel af skåltegnet findes, hvis dette stykke nogensinde bliver fundet.

Stenen ses her fra syd. På billedet ses det tydeligt at et stykke er frakløvet af den sydlige ende af stenen, det halve skåltegn ses midt for på stenens overside. Kløvningen er udført ved rillekløvning og må derfor være sket engang i middelalderen hvor den metode var almindelig. Fra 1450 til begyndelsen af 1800-tallet, blev sten kløvet ved hjælp af trapezformede jernkiler, en teknik indført af tyske stenhuggere. Fra 1870 til nutiden indførte svenske stenhuggere en anden teknik med rektangulære kiler, og ingen spor af den slags kiler er at se på stenen

Stenen ses her fra nord. I forgrunden ligger det nordlig afhuggede stykke af vandreblokken

På det afhuggede nordlige stykke, er der 8 skåltegn

 Navnet Alterstenen/Albastenen henviser til at stenen er en offersten, og at pladsen den ligger på er en oldtids kultplads. Der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser af området og kun navnet og skåltegnene antyder, at stedet har været en vigtig hellig oldtidsplads.