IMG_7571M.F.Jensen

Jættestuen set mod nord.

Jættestuen er delvis ødelagt, de fleste bæresten er på deres plads, om end de har forskubbet sig. Kun en dæksten, som er faldet ned i kammeret er tilbage.

IMG_7584M.F.Jensen

På den nedstyrtede dæksten er der et par skåltegn af den meget flade type, som er vanskelig  at erkende og meget forvitrede. Forvitrings-graden i skåltegnene gør at de vurderes til at være ældre end bronzealderens helleristninger og må derfor være fra stenalderen, hvor jættestuen blev konstrueret.

 Der er ikke adgang til jættestuen.