– Mogens Jensen, Bornholm

Bronzealderens religiøse verden

Helleristninger er udtryk for religiøse, økonomiske og politiske forestillinger blandt bronzealderens mennesker. De afspejler en søfarts-landbrugs kultur. Helleristningerne er placeret nær de tilknyttede bronzealder agre og med udsigt til det hav, som skibene sejlede på. Billederne fortæller om bronzealderens teknologiske og materielle verden, om kommunikation og menneskenes udfoldelse, om religiøs kult tilknyttet til frugtbarhed og soldyrkning. De almindeligste motiver på Bornholm er skibe, solsymboler, fodtegn, dyr og mennesker.

Bornholmsoldtid.dk IMG_0355

Solens opgang på oldtidens 6 store kultiske helligdage indgik formodentlig i rituelle sammenhænge, hvor solens genfødsel blev hyldet. Herover ses solen i horisonten om morgenen 2. maj, set fra Madsebakke 3, Allinge. Den 2. maj hed i datidens keltiske verden Beltain , formodentlig hed dagen det samme eller tilsvarende navn i Norden.

Sædvanligvis tolkes figurerne som religiøse symboler. Undertiden danner de kompositioner der kan være uforståelige for os i dag. På Nordbornholm har vi usædvanligt mange helleristninger fra yngre bronzealder 1.000-500 f.Kr. især figurmotiver, medens resten af øen er rigt repræsenteret med skåltegn.

.

bornholmsoldtid.dk IMG_4591

Herover ses helleristnings-skibet på feltet Knægten 2. Skibet sejler bort fra solens nedgang den 1. november og er derfor et natskib, der sejler solen gennem dødsriget under jorden til genfødsel næste morgen. Den 2. november hed Samhain i datidens keltiske verden, som var oldtidens nytår i det meste af Europa.

.

Udgravninger foran nogle helleristningsfelter har vist, at der har foregået kultiske rituelle handlinger, hvor fællesspisning er indgået i handlingen. Foran og omkring nogle helleristninger, for eksempel Madsebakke 1 ved Allinge, er der ved udgravning konstateret brolægning samt anlæg af stolperækker, som indhegnede feltet. Uden for indhegningen er der fundet lange ildsteder, hvor der er blevet stegt hele dyr, formodentlig beregnet til fælles spisning i forbindelse med religiøse/kultiske handlinger ved helleristningerne.