IMG_7603 M.F.Jensen Bornholmsoldtid

Jættestuen set mod nordvest.

.

Der er offentlid adgang til jættestuen.

Lundestenen er en af de smukkeste jættestuer vi har på Bornholm og er seværdig. Parkering på Tornegårds P-plads som ligger syd for gården, pladsen benyttes også af gården til opbevaring af maskiner, men kør til den vestlige ende hvor P-skiltet står. Følg en trampesti fra P-pladsen over marken til jættestuen, der ses i sydvestlig retning. Vis hensyn til afgrøderne og gå direkte mod jættestuen.

lundesten

Lundestenen findes 1 km. syd for Nylars Kort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992) .

.

IMG_7620 M.F.Jensen. bornholmsoldtid

Fire store granitblokke dækker kammeret. Alle stenene har 3-4 skåltegn på oversiden.

.

M.F.Jensen. Bornholmsoldtid

På den vestlige stens lodrette syd flade er der 6 skåltegn. En person har i 1911 sat sine initialer på stenen. Den slags hærværk vil i dag medføre en straf, så det frarådes på det kraftigste.

.

IMG_2128 M.F.Jensen. bornholmsoldtid

5 skåltegn kan ses på den ene vestlige bæresten inde i kammeret. Professor P. V. Glob fra Nationalmuseet restaurerede jættestuen i 1934 og da manglede der på stedet en bæresten. En sten der lå på nordskråningen, blev antaget at være den manglende sten og blev derfor anbragt på stedet. Det kan derfor ikke med sikkerhed påstås, at skåltegnene hører til inde i kammeret eller fra jættestuetiden, men kan være fra bronzealderen eller senere.

IMG_3000Herover ses et kar fundet i Jættestuens kammer, udstillet på Bornholms Museum i Rønne.

M.F.Jensen