Madsebakke helleristningerne ligger mellem Sandvig og Allinge på Nordbornholm. Der findes i alt 10 felter med helleristninger på området ved Madsebakke, hvoraf de 4 af felterne har skibsmotiver og andre figurer der er seværdige. På kortet herunder ses hvor de seværdige felter findes, som er følgende! Madsebakke 1, Madsebakke 2, Madsebakke3 og Madsebakke 6. Feltet Madsebakke 5 med et skib, er ikke tilgængeligt, da det ligger på privat grund. Madsebakke 10 er bortsprængt i 1885 og kun en tegning af helleristningerne fra 1884, viser hvordan de så ud. De resterende 4 felter uden nr. på kortet, har kun nogle få skåltegn.

Helleristningerne er registreret år 2000 i Bornholms Museums registrering, hvor felterne blev nummereret Madsebakke 1-10.

I år 2012 lavede kulturstyrelsen sammen med National Museet en ny registrering. I den nye registrering delte man arealet op i to nye registreringer, som dels blev kaldt Madsebakke og dels Madseløkke. Den nye registrering kan fremover give en del forvirring, idet der i forvejen er et område nord øst for Madsebakke felterne, der hedder Madsløkke hvor der også er helleristninger.

kort over Madsebakke På strandvejen er der ved brandstationen et skilt der henviser til helleristningerne. Kør syd om idrætspladsen og videre mod nord til p pladsen, følg vandrestien mod nord til felterne. Fra Madsebakke 1 feltet går en sti mod vest, den fører til Hammersholm felterne der ligger omkring et par km. mod vest Kort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992).

 Helleristningerne på Madsebakke 1 er fuldt opmalet med en rød farve. Madsebakke 2a har kun skåltegn og de er opmalet, medens madsebakke 2b og madsebakke 3 ikke er opmalet, prøv selv at finde skibene. På Madsebakke 6 er ikke alle helleristningerne opmalet, det er meningen at de besøgende selv skal oplev hvordan man finder helleristningerne, tag et print af helleristningen med og find selv de manglende helleristningsskibe. Undlad at tegne på helleristningerne, dels er det ulovligt og dels fordi andre der kommer efter dig skal have den samme oplevelse.

Hele Madsebakke området ejes af Foreningen Bornholm, medens markerne mod vestover til Hammersholm helleristningerne, der ligger på højdedragene vest for Madsebakke, ejes af staten. Begge områder er fredet.

Se også de underliggende sider, hvor felterne beskrives.

M.F.Jensen.