Ringebystenen ligger op til en nu nedlagt grusgrav i Ringeby mellem Rønne og Vestermarie. Stenen var truet af den daværende grusgravning, men blev reddet ved en fredning.Herover ses stenen på kanten af den nedlagte grusgrav, til højre for stenen ses fredningsstenen med FR og krone symbol.

I år 2000 blev stenens med end 180 skåltegn op malet med kridt opløst i vand, og derefter fotograferet. Opgaven blev udført i forbindelse med RANE projektet(RANE: et registrerings projekt af Bornholms helleristninger) af denne sides forfatter Mogens F. Jensen, Bornholms Museum og Gerhard Milstreau fra Tanum Helleristnings Museum.

Herover ses helleristningerne i fugleperspektiv, opmalet med slimmetkridt af Mogens F. Jensen og Gerhard Milstreau, foto af M.F.Jensen med en teleskopstang

Efter endt opmaling fik vi besøg af nogle lokale beboere for, at se hvad vi havde gang i. Foto M.F.Jensen