Madsebakke1 bornholmsoldtid.dk IMG_3959

Miljøbillede af Madsebakke 1. Hovedfeltet findes foran de to personer på billedet.

Madsebakke 1 er Danmarks største helleristningsfelt som findes nordvest for Allinge by. Det blev fundet i 1884 og modsat helleristningsfelterne Madsebakke 3 fundet i 1884, og Madsebakke 10 fundet i 1893, blev Madsebakke 1 ikke sprunget væk. Granitten på stedet er af en ringe kvalitet og kunne derfor ikke anvendes industrielt.

Helleristningsklippen er en langstrakt flade orienteret nordøst-sydvest. 11 helleristningsskibe er spredt ud over den nordvendte flade, 1 skib har på dækket en buet linje, der bærer en ring. Yderligere findes: 4 buede linjer (muligvis skibe), 5 hjulkors/solkors, 2 ringe med et skåltegn i centrum (umiddelbart over og foran 2 skibe), 4 fodtegn og mange skåltegn. Nordøstlig på klippens findes 1 skib med to højt svungne stævne og en lang, højt forlænget, køl (se et foto af skibet længere nede på siden).

Helbillede, Madsebakke 1. bornholmsoldtid.dk

Herover ses et helbillede af helleristningerne, klik på billedet for bedre billedkvalitet.

.

Herover ses en tegning af hele feltet. Hovedfeltet er markeret 1a, skibene markeret 1b ligger ca. 7 meter øst for hovedfeltet, en gruppe skåltegn findes mod vest på klippen og er markeret 1c, et lille felt med 4 forvitrede skibe findes mod nordøst og er markeret 1d. På 1b og 1d er kun et skib permanent opmalet, resten må man selv prøve at finde, som viser hvor svært det er at finde og se helleristninger, når man ikke kender den rette placering.

Helleristningerne blev fredet år 1943. Foreningen Bornholm er ejer af stedet.

IMG_3996

Hovedfeltet Madsebakke 1a ses på billedet herover, opmalet med en afvaskelig kridtopløsning. Helleristningerne er almindeligvis permanent opmalet med rød maling, som vist herunder.

Madsebakke, bornholmsoldtid.dkIMG_4236

 

Madsebakke 1, bornholmsoldtid.dk IMG_4077

Foreningen Bornholms formand Svend Kramp sammen med  fritidsarkæologerne Pernille Finne, Marianne Kaaber og Ivar Nielsen på feltet i færd med den permanente opmaling.

Madsebakke 1 bornholmsoldtid.dk IMG_4009

Et 28 cm stort hjulkors med en kreds af 16 skåltegn og 4 skåltegn mellem egerne, her malet med kridt, tolkes som en kalender. Egerne  menes at repræsentere de fire årstider og skåltegnene omkring hjulet, årets 16 grupper af dage som året antageligvis var opdelt i. Opdelingen skal ikke sammenlignes med årets opdeling med de nutidige 12 måneder, der følger månens faser. I Irland findes kalenderstene, hvor året tilsvarende opdeles i 16 grupper af dage.

Hede, Bohuslän. bornholmsoldtid.dk

Beliggende i Hede, Sverige, er  en helleristning af en mandsfigur bærende et skjold opdelt i to cirkler af skåltegn, Inderste skåltegn er omkranset af 8 skåltegn, derefter en ring efterfulgt af en cirkel af 16 skåltegn. Et andet skjold på samme felt har et skåltegn omsluttet af 8 skåltegn( se tegning herover). Hjulkorset på Madsebakke og skjoldene på Hede har et antal af skåltegn deleligt med 4 formodentligt en opdeling af året i 4 sæsoner. Skjoldene på Hede og hjulkorset på Madsebakke har muligvis været anvendt som kalender.

Hjulkorsene er sandsynligvis fra tidlige bronzealder om end de også anvendes senere i bronzealderen. Skibene kan dateres fra yngre bronzealder 1.100-600 f.Kr., udfra datering af bronze genstande med tilsvarende skibe fra udgravninger.

.

Madsebakke 1. bornholmsoldtid.dk IMG_4292

Skibet på billedet herover tolkes som et billede af et processionsskib, der formodentlig blev båret hen over klippen i bronzealderen. Herunder ses en lille bronzemodel af et skib fra Sardinien, Italien. Ligheden med skibsristningen fra Madsebakke og bronzemodellen fra Sardinien er påfaldende, begge skibe har et stativ, der bærer en cirkel, som formodentligt forestiller solen. 

Bronzeskib Sardinien. bornholmsoldtid.dk

Järastad, Skåne, bornholmsoldtid.dk

På en klippe i Järastad, Skåne, findes et helleristningsskib med et stativ hvor en ring er placeret øverst. Skibet minder om skibet fra Madsebakke 1 og skal formodentlig også tolkes som et processionsskib. 

 .

Madsebakke østskib, bornholmsoldtid.dk

På den østlige del af klippen, ca. 7 meter nordøst for hovedfeltet, findes Madsebakke 1b, hvor et enkelt skib er permanent opmalet med rød maling. Skibet er et af de ældste helleristnings-skibe på Bornholm fra omkring år 1.000-900 f.Kr. Senere, i 2016, blev der ved et tilfælde fundet flere skibe ved skibet, som herunder opmalet med vandopløst kridt.

Skibet (det røde skib), er nu ikke alene på klippen og det har det aldrig været, de nyfundne skibe (de hvide skibe) var blot ikke opdaget. Skibene blev fundet ved at et uheld skete på klippen, et fald på den våde klippe gjorde at jeg kom til at se et par skibe i en skrå vinkel med modlys, hvor solen stod lavt. Næste morgen opdagede kollegaen arkæolog Michael Thorsen Bornholms Museum, endnu et par skibe og senere blev 2 mere opdaget ved af 3D foto indlæst på en pc.  Det er underligt at skibene ikke var opdaget for mange år siden, mange folk med kendskab til helleristninger, har undersøgt klipperne på Madsebakke, uden at opdage de nyfundene skibe, inklusiv mig selv, det viser bare, at lyseforholdene skal være til stede, tillige med lidt held, eller uheld i dette tilfælde, så kan man finde helleristninger, hvor ingen andre har set noget.

Madsebakke 1 bornholmsoldtid.dk IMG_4022

Herover ses 2 solskibe fra hovedfeltet, opmalet med kridt. Skibet til højre har solen svævende over dækket, i form af en ring med et skåltegn. Til venstre har solen lige forladt skibet på vej mod solnedgang, ligeledes i form af en ring med et skåltegn. Begge skibe sejler mod højre, hvor solen går ned ved midsommer den 22 juni. Sigter man langs skibenes køl mod venstre, vil man kunne se solen stå op ved midvinter den 21 december. Læs mere herom under menuen Bronzealderens solkalender på Bornholm.

Madsebakke 1 vest bornholmsoldtid.dk IMG_4033Få meter vest for hovedfeltet, findes et mindre felt med skåltegn markeret Madsebakke 1c. En gruppe skåltegn  er arrangeret parvis andre er arrangeret i klynger. På mange felter findes skåltegn arrangeret parvis 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 i rækker og på fotoet herover ses kombinationen 7 som ofte tolkes som stjernebilledet Plajederne også kaldes Himlens 7 døtre. Det er ikke ualmindeligt at se skåltegns konstellationer der ligner stjernebilleder, for eksempel ses Karlsvognen og Orion flere steder på nordiske helleristningsfelter. 

10 meter nordøst for hovedfeltet findes Madsebakke 1c. 3 muligvis 4 forvitrede skibe samt ca. 20skåltegn findes på klippen. Kun 1 skib og skåltegnene er permanent opmalet med rød maling.

Madsebakke 1d ses nærmest på fotoet herover, der er fokuseret mod vest. Øverst på klippen  foran det midterste træ, findes hovedfeltet Madsebakke 1a. Foran træet på klippen der rager op, findes Madsebakke 1b.

.

År 2004 foretog Bornholms Museum udgravninger omkring Madsebakke 1 feltet. Herover ses et luftfoto af udgravningen set mod vest. En række stolper blev funder (rød markering), som var en palisader der gik rundt om feltet, formodentlig med samme funktion som nutidens kirkegårdsdiger. Palisaden har markeret hvor det sakrale område var og hvor præsterne opholdt sig. De blå markeringer er lange ildsteder, hvis funktion tolkes beregnet til rituel spisning af offerdyr .   Helleristningerne er hvor der er markeret med 3 store H.    Et dødehus blev fundet umiddelbart tæt ved helleristningerne, huset var afbrændt over de døde, der lå på et lag af flintskærver.

M.F.Jensen