IMG_7661

Jættestuen set mod vest. udgangen har retning direkte mod øst.

.

Dæksten 1, udsnit vestlig del

45 skåltegn findes på den sydlige dækstens overside. Inde i jættestuen, er der nogle få skåltegn på bærestenene, samt et skåltegn på undersiden af den ene dæksten.

.

IMG_3038I 1936 blev der fundet et hængekar i det ene hjørne af gravkammeret. Karet kan ses i Bornholms Museums udstilling.

.

Under en udgravning for 100 år siden udført af lærer Jørgensen fra Ibsker, blev der fundet nogle potteskår med ornamentik. Nederst i jordlaget blev fundet en stor mængde ravperler af form som timeglas (se tilsvarende perler i afsnittet jættestuen Hallebrøndshøj). Perlerne, hvoraf der skønnes at have været et par hundrede, var så dårligt bevaret at de fleste smuldrede ved berøring, kun få kunne reddes. Ca. 20 flække/knive fremkom også i laget, den ene flække var 12,5 cm lang. Desuden fandtes tre skafttunge-pilespidser af den grubekeramiske type. Et ejendommeligt fund af en slags økse eller hakke af sandsten eller granit med en sleben æg (uden at have set den, antager jeg den er af skifer, se skiferhakken fra Allinge nederst på siden), den var prydet med nogle streger på begge sider og blev fundet midt i gravkammeret. Lige ved gangen fandtes nogle små potter/kopper med ornamentik, som var så opløste, at de ikke kunne reddes. I hjørnet fandtes en klump hvide brændte ben.

.

hakkeblad Bønnesten

Herover tegning af stenøksen/hakkebladet fundet i jættestuen, af M. F. Jensen, efter skitse af lærer Jørgensen, Ibsker.

hakke monteret med skaft Bønnesten

Herover ses hakkebladet monteret på et skaft med lædersurring. Tegning af M. F. Jensen.

Hakker af denne type er kendt i de fleste af oldtidens landbrugskulturer, en tilsvarende type af jern bruges i nutiden i Kappadokien i Tyrkiet, Ukraine samt i Afrika. Hakken har rod i de ældste hakker lavet af et skulderblad, som var i anvendelse i Mellemøsten 8000 f.Kr. Det har åbenbart været nærliggende at lave en hakke, ved anvendelse af et dyrs skulderblad. Herunder ses en skulderblads-hakke påmonteret et skaft, anvendt af indianske landbrugere i USA for 300 år siden, ligheden er slående.

Skulderbladshakke brugt af de første agerbrugere i Mellemøsten

Tegning af M. F. Jensen, efter et eksemplar fra Alabama USA.

.

IMG_0245 Foto MFJensen

Et tilsvarende skulderblads-formet hakkeblad af skiffer, er fundet på en stenalderboplads fra dolketiden, beliggende i Allinge på Nordbornholm. Hakken fra Allinge er 1.000 år yngre end hakken fra Bønnestenene. Hakkebladet bærer tydelige spor af slidtage, som kan ses ved striber til venstre på bladet. Hakken har været monteret på samme måde som hakken fra Bønnestenene eller som vist på tegningen af hakken fra USA.

.

Bønnestenen og Ndr. Stensebygård

Jættestuen Bønnestenene findes 3 km sydsydvest for Bodilskirke og kan besøges. Parker ved vejen og kryds marken det lille stykke hen til jættestuen. Vis hensyn til afgrøderne på marken, følg et sprøjtespor eller et i forvejen synligt trampespor. Er marken indhegnet, så gælder almindelige regler for færdsel på privat jord, hegn må ikke overskrides uden ejerens tilladelse og går der husdyr på marken, er det klogt at afholde sig fra at besøge jættestuenKort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992) .

M.F.Jensen