IMG_5296

Hammersholm h67, også kaldet skydeskiven eller spiralen, findes i en lille lund med udsigt til Østersøen. En frotage/kalkering, som er et aftryk af ristningerne, frembragt ved afgnidning med kalkerpapir, er foretaget og ses herover samt herunder, bruges af Bornholms Museum til dokumentation.

Unavngivet

Herover ses resultatet af kalkeringen af helleristningen. Spiralen/skydeskiven ses tydeligt samt et par skibe over og under spiralen. Til højre ses et skåltegn i en ring og et par huggede furer.

.

IMG_5976

Spiralen består af en mængde skåltegn der er placeret i 3 cirkler med et skåltegn i midten.

.

IMG_5993

Vandoverskyllet ses helleristningerne tydeligt. mange af Hammersholmfelterne er ikke opmalet, som det ses på fotoet herover er helleristningerne tydelige i våd tilstand, så tag gerne en flaske vand med til overrisling.

.