Hammersholm helleristningerne ligger mellem Sandvig og Hammershus på Nordbornholm. Der findes i alt 69 stene og klippeflader med helleristninger på markerne tilhørende gården Hammersholm, hvoraf de 12 felter har skibsmotiver og andre figurer der er seværdige. På kortet herunder kan du se hvor de seværdige felter findes, De er markeret med blå cirkel og har numrene H1= skibe, h2= skibe og figurer med glorie, h7= skibe, h21= skib, h34= skibe og hjulkors, h35= skibe, h36= fodtegn, h37= skibe heste og hjulkors, h50= skibe, h67= spiral og skibe og h68= to heste i spand. De røde stjerner er stene og klipper med skåltegn. Felterne h10 og h34 ligger i dyrket mark, man skal forsire et hegn og følge en trampesti til felterne, vis hensyn og træd ikke ud i kornet. Kun få af helleristningerne er opmalet, resten skal man selv have fornøjelsen af at finde.

hammersholm, bornholmsoldtid.dk

Kør ind til P pladsen mellem Sandvig og Hammershus og følg den brune stiplede linje på kortet til de blå cirkler, hvor seværdighederne findes. Tag et ud print  af kortet med, så er de lettere at finde Kort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992).