Almindingen er en statsskov, der for 200 år siden af de bornholmske bønder blev benyttet som overdrev, hvor kvæget blev sluppet løs. Dyrene gnavede alt ned så der kun voksede græs og lyng. Dette blev stoppet af Bornholms første skovridder Rømer der indhegnede Almindingen med et stendige.

I nutiden består Almindingen skov af selve Almindingen samt østre og vestre indlæg

Mange steder i Almindingen findes der helleristninger hovedsageligt bestående af skåltegn samt få andre motiver.