På en mark vest for Østermarie Stationsby, i området mellem Store Bakkegård og Brændesgård, ligger der 2 helleristninger henholdsvis Brændesgård 1 og 2. Helleristningerne ligger i en privat mark og der er kun adgang med ejerens tilladelse Kort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992).

Brændesgård 1 helleristningen.

Herover ses helleristningen Brendesgård 1. På klippen er der 60 skåltegn, 16 fodtegn, samt 4 aflange figurer, hvoraf en har form som en krum kniv.   2  cirkelformede fordybninger er fremstillet ved, at en skiver ved ild-skørninger er fjernet  fra klippen, i  fordybningen er derefter et skåltegn placeret i centrum.   Tolkning og Foto Gerhard Milstreau.

Herover ses Brændesgård 1 set fra nordøst mod Brændesgård i baggrunden.  Foto Gerhard Milstreau.

Få meter nord for hovedfeltet findes en klippe, Brendesgård 1b,  med et enkelt skåltegn, som ses herover.  Foto Gerhard Milstreau.

Brændesgård 2 helleristningen.

Brændesgård 2 helleristningen, som ses herover i fugleperspektiv befinder sig 100 meter nord for Brændesgård 1. Omkring 41 skåltegn er placeret på klippen, samt en Y-formet figur. Foto Gerhard Milstreau.

Herover ses helleristningen med ejendommen Brændesgård i baggrunden.  Foto Gerhard Milstreau.

Den 1. december 2020 udgav jeg bogen “helleristninger som solkalendere i bronzealderen”, som udkom via William Dams Forlag i Rønne.

Bogen omhandler helleristningernes billedmotiver på de bornholmske klippeflader. Den nyeste forskning med vægt på den astronomiske kalendertori er baseret på mange års iagttagelser, der her er dokumenteret med foto samt opmålinger af helleristningernes retninger.

I bogen omtales Brændesgård ristningerne med foto af solnedgang jævndøgn samt retninger mod fuldmåneopgang der varsler måneformørkelse.

M.F.Jensen