Kort efter slutningen af den seneste istid kom en varmeperiode kaldet Allerødtiden 11.800-10.600, den blev afløst et pludseligt temperaturfald der klimatisk kaldes Yngre Dryas 10.900-9.600 f.Kr. I hele kuldeperioden hørte Danmark til Ahrensburgkulturen (ca. 10.600 – 9.000 f.Kr.) som var en tundrajægerkultur, hvor de i istidens sidste fase beboede og jagede i den sydlige, isfrie del af Skandinavien, dog er der endnu ikke fundet artefakter fra Arensburgkulturen på Bornholm. Perioden forløber i sidste del af Ældste Stenalder (ca. 12.800 – 8.900 f.Kr.).

I slutningen af Allerødtidens varmeperiode (omkring år 10.995 f.Kr,) eksploderede en slumrende vulkan beliggende tæt syd for nutidens Bonn i Tyskland og eksplotionen dannede et stort krater som i dag er søen Laacher-see. Ved udbruddet drev en stor askesky modover mod Skandinavien og på Bornholm blev øen dækket af et 0,5-1cm tykt askelag. Også store dele af Europa blev ramt af askeskyen der skyggede for solens varmestråling og forårsagede en flere årig måske årtiers sænkning af middeltemperaturen i Norden og nordlige polaregne.

På kortet er vulkanudbruddet år 10.996 f.Kr. syd for nuværende storby Bonn, markeret med rød skravering. Askeskyens vandring mod Skandinavien er vist med sort og det frigivne askelags dybde i cm. Den Baltiske-issø er vist med blå farve og nutidens kystlinje er vist i grøn farve. Isbræen ligger over Norge- og Midtsverige. Bornholm var en halvø, der ragede ud i den Baltiske-issø og havde landforbindelse til den nuværende Nordtyske kyst, ligeså var nuværende England landfast med det Europæiske kontinent.    

Kort efter vulkanudbruddet 10.996 f.Kr., indtraf kuldeperioden Yngre Dryas, der kulminerede 90-100 år senere omkring 10.900 f.Kr. og varede ved i 1.900 år til omkring 9.000 f.Kr. På Bornholm blev parktundraen med birk, røn, bævreasp og med dyr som elg fortrængt af tundra med dværgbirk, dværgpil, mos og lav, og dyr som polarræv, snehare, rensdyr og muligvis isbjørn. Fra omkring 10.600 f.Kr. udberedte Arensburgkulturen sig syd for Danmark og i sydlige isfrie danske landsdele, eksempelvis Sønderjylland og Sølbjerg på Lolland er der fundet Arensburg bopladser.

Det er påfaldende, at Yngre Dryas kuldeperioden indtræffer10.900 f.Kr. kort efter Laacher-See vulkanen kom i udbrud i Tyskland år 10.996 f.Kr. og det er nærliggende, at antage, at udbruddet var akkumulatoren, der startede Yngre Dryas kuldeperioden, som varede indtil der indtraf en ny varmeperiode kaldet Præboreal fra ca. 9.300-7.900 f.Kr., hvor Maglemosekulturens skovjægerkultur (ca. 9.000 – 6.400 f.Kr.), bosatte sig langs kyster, søer og åløb i det nordvestlige europæiske lavland.