Nord for gården Maglegård i Østermarie, findes en klippeflade med helleristninger, bestående af mindst 60 skåltegn, et fodtegn, et skib samt nogle meget forvitrede skibe som er vanskelige at bestemme formen på.Før registrering af helleristningerne, bliver klippen renset for mos og lav og kanterne rettes af, som det ses på billedet. Skåltegnene ses tydeligt i morgensolens belysning der danner skygger i helleristningerne.

Heroverses klippen med helleristnings i fugleperspektiv