Gaja+Blåfuglen, Højene i Ibsker.

En usædvanlig helleristning blev omkring år 1997 fundet i et stendige på ejendommen Højene beliggende på Højevej i Ibsker. Finderen var ejeren af ejendommen, Jeppe Gitz-Johansen, der under en oprydning i ejendommens stendige, stødte på den usædvanlige helleristning. Helleristningens-stenen, der har form som en paddehat, er ca 1 meter høj og 60 cm bred.

Stenen ses herover, skråt fra oven og tolkes som en rituel kultsten med fallosform.

Her ses stenen fra siden, på alle sider er der placeret skåltegn, selv på undersiden, hvis man da kan kalde en af siderne det, dog færre end på den store topflade.

Helleristnings-stenen har form som en paddehat eller knogle, men er formodentlig en fallos, der har indgået i et frugtbarhedsritual i sten eller bronzealderen. Stenen har sikkert oprindeligt haft nogenlunde denne form, men to af bundens sider ser ud til at være tilhugget, så den fik form som en fallos. Øverst på toppen er placeret et dybt skåltegn og omkring denne er over 50 skåltegn spredt ud over toppen af stenen. Skåltegn tolkes som frugtbarheds-mærker, tilhørende Moder Jord, der går under adskillige navne: Nerthus, Nerthe, Herthe, Erde=jord på tysk, er blot nogle af navnene. Også gudinden Cybele, på latin kendt som Magna Mater=Store moder, er knyttes til Moder Jord kulten. Cybele er den Frygisk modergudinde, der blev fejret ved orgiastiske frugtbarheds ritualer, og præsterne i hendes helligdom var eunukker der skar deres penis af som et offer. I Norden overtog kærligheds gudinden Freja skåltegnet som sit frugtbarheds-symbol, hun skulle ifølge sagaerne være datter af guden Njord, der oprindeligt blot var den mandlige side af gudinden Nerthus. Navnet Njord er afledt af navnet Nerthus, og sener blev Njord en selvstændig gudekonge over Vanerne, der var frugtbarheds-guder.

Herover ses stenens topflade, hvorpå de fleste skåltegn er placeret, i midten er et større og dybere skåltegn. stenen er beregnet til at skulle ses fra alle sider og må have stået på forskellige måder, for ellers er der ingen mening med, at der er skåltegn over hele stenens flade.

Stenen består af en slags sandsten, hvor toppen af stenen er oversået med skåltegn. Stenen har formodentlig stået i en nærliggende helligdom, muligvis på oldtids-byhøjen Sorte Muld, der kun ligger 400 m nordøst for fundstedet. I helligdommen har stenen indgået i forskellige frugtbarheds-handlinger, der skulle sikre folkets frugtbarhed, vækst og rigdom. Stenen antages at stamme fra bondestenalderen til bronzealderen for 6000-1500 år siden, men den kan sagtens have været i anvendelse op til kristendommens indførelse for 1000 år siden.

Herover ses siderne der antages at være bearbejdet, så stenen kom til at ligne en fallos.

På kortet herover ses fundstedet af helleristningen og udstillingen Gaja+Blåfuglen, hvor fallossen med skåltegnene kan beses. Sorte Mulds bronzealder boplads er markeret, beliggende ca. 400 m nordøst for fundstedet Kort: DTK/4cmKORT(trykt 1977-1992 .

Helleristnings-stenen kan beses i stenkunst udstillingen Gaje+Blåfuglens åbningstider, beliggende på Højevej 11 i Ibsker sogn, eller ved aftale med ejeren og finderen Jeppe Gitz-Johansen, Højevej 11, Ibsker.

 

.