De militære forhold i germansk jernalder var under konstant udvikling, først blev de germanske stammer og dermed også norden, påvirket af kelterne, siden af romerne og til sidst af de asiatiske steppefolk, hvoraf hunnerne var et af dem. Under jernalderens 1000 årige periode, ændrede krigens forhold sig skiftevis fra kampe i spredte formationer til lukkede tætte formationer, for atter igen til spredte kampformer og igen tilbage til mere sofistikerede lukkede svinefylkinger og skjoldborge.

Denne udvikling kan ses i underliggende filer.